e-Doradca podatkowy Styczeń 2018

Posted Posted in Aktualności

e-doradca_podatkowy_styczen_2018 Reforma emerytalna do poprawki. Autorzy ustawy uwzględnią część postulatów Zakończyły się konsultacje publiczne reformy emerytalnej. Nad merytorycznymi uwagami do projektu ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK) musi się teraz pochylić resort finansów. Analizować je będzie również Polski Fundusz Rozwoju. Ale już dziś jest raczej pewne, że postulaty branży finansowej zostaną uwzględnione.